Dış Borç Haberleri

Dış Borç Haberleri

Dış Borç Can Yakıyor

Pandeminin getirdiği zorluklar ekonomileri ayakta tutabilmek için küresel çapta borçlanmayı artırdı. Türkiye’nin de 2020 sonunda brüt dış borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 62,8’e çıktı. 2005 yılında bu oranı yüzde 33,8 seviyesindeydi.

İşte Hazinenin 3 Aylık Borçlanma Stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 94,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 96 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.