Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı

Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi. Konut alımlarında ise taksit sınırı kaldırıldı.

PAYLAŞ

Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi.

Konut alımlarında ise taksit sınırı kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığının Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar

Hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına

Dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte o yönetmelik:

 

"MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay,  yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN