İlan reklam vergisinde son gün 31 Ocak

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), bağlı oda başkanlıklarına 'ilan reklam vergisi' konulu genelge gönderdi.

PAYLAŞ

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), bağlı oda başkanlıklarına 'ilan reklam vergisi' konulu genelge gönderdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz ve Genel Sekreter Ömer Demir’in imzasını taşıyan  genelge  şöyle:

“Bilindiği üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinin (g) bendinde "Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak, ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şeklini, ebadını belirlemek" Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olup, 23 üncü maddesinin (e) bendinde de "7. maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlarda cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma tahsis "bakım ücretleri" Büyükşehir Belediyesinin gelirleri arasında sayılmıştır.

Bu nedenle; ana arter, cadde, bulvar ve meydanlardaki odanız üyelerinin işyerlerinde bulunan her türlü ilan ve reklam unsurlarının “İlan ve Reklam Vergisi" ile asma tahsis ve bakım ücretlerinin beyannamelerinin 01-31 Ocak tarihleri arasında Gelirler Müdürlüğünce kabulünün yapılıp, tahakkuk ve tahsili gerçekleşecektir.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN