İthal edilen beyaz eşyalar enerji verimliliği açısından denetlenecek

Çamaşır, bulaşık, kurutma makineleri, buzdolabı ve televizyonların ithalatında, 'enerji verimliliği' açısından çevreye duyarlı olup olmadıklarına yönelik denetimler yapılabilmesinin önü açıldı.

PAYLAŞ

İthalatta ürün güvenliği denetimleri, tüketicilerin ve sanayicilerin güvenli ürün kullanabilmesini sağlamayı, haksız rekabeti önlemeyi, güvenli ürün üreten ve ithal eden firmaları korumayı, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin korunmasını amaçlıyor.

Söz konusu denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden tamamen elektronik ortamda yapılan başvurular aracılığıyla yürütülüyor. Bu başvurular risk değerlendirmesine tabi olarak denetime yönlendirilebiliyor. Bu kapsamda, güvenli ürün ithal eden firmaların daha az, güvensiz ürün ithal eden firmaların ise daha fazla denetlenmesi ve güvensiz ürünlerin Türkiye'ye girişine engel olunması hedefleniyor.

Bu çerçevede, araç parçalarından oyuncaklara, tüketici ürünlerinden tıbbi cihazlara, makinelerden tekstil ürünlerine, telekomünikasyon ürünlerinden kişisel koruyucu donanımlara kadar birçok ürün grubunda ithalat aşamasında denetimler yapılırken, ürün güvenliği yanında enerji verimliliği kontrolleri de gerçekleştiriliyor.

AB'YE DE UYUMLU ADIM

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan çalışmalarla uyumlu şekilde, ithalat aşamasında enerji verimliliği açısından denetlenebilmeleri amacıyla bazı ev tipi buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır ve kurutmalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon gibi ürünler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği" ile "Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği" kapsamına alındı.

Böylelikle yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile uyumlu olacak şekilde söz konusu ürün gruplarının ithalat aşamasında enerji kullanımı açısından da etkin denetlenmesinin önü açıldı.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan düzenlemesiyle çok enerji harcayan verimsiz ürünlerin ithalatının engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmamasıyla enerji tüketiminde büyük ölçüde tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Böylelikle çevrenin korunması yönünde önemli bir adım atılırken, Türkiye’nin enerji açığının azaltılmasına da katkı sağlanmış olacak.

Öte yandan, ithalatçı firmalara söz konusu ürünlerin ithalat işlemlerinde sorun yaşamamaları için 2 aylık geçiş süreci tanındı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN