Kamuda Tasarruf Hamlesi

Kamu kurumlarında uygulanmak üzere tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Buna göre hiçbir surette hizmet binası, lojman ve sosyal tesis arsa ve arazisi satın alınmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Taşıt sayısı, 2023 yılı sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak.

PAYLAŞ

Cumhurbaşkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak genelge yayımlandı.

- Resmi Gazete'de yer alan genelgeye göre, içinde bulunulan yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.

- Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama ve taahhütte bulunmayacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusu ile ilgili olmayan unsurları dahil etmeyecekler.

- Kiralama ve satın alım yapılmayacak Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içi ve dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman ve sosyal tesis arsa ve arazisi satın alınmayacak, kamulaştırmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

- Taşıt edinimi olmayacak Kamu tarafından acil ve zorunlu haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Kanun hükümlerinin izin verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt makam aracı olarak tahsis edilmeyecek.

- Kurumlar, 2020 yılındaki taşıt sayılarını, 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak. İletişim ve temsil giderlerine sınır Cep telefonları, kararname ile belirlenen makamlar için tahsis edilecek.

- Aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1,800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç kutlama organizasyonlarına ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek.

- Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

- Personel atama ve giderleri Kamuda bir önceki mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecek. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek.

- Atamalar sadece yönetici kadroları ile sınırlı tutulacak. Kamu kurumları ek mali yüklerle karşılaşılmaması için fatura karşılığı ödemelerini ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirecekler.

- Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında mesleki kuruluş ve derneklere üye olunmayacak, zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmeti satın alınmayacak.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN