Lokontacı'ya Destek Bu Haberde

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirası'ndan az ve 40.000 Türk Lirası'ndan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3'ü kadar olacaktır. Başka bir ifade ile her işletmenin alacağı destekleme değişecektir.

PAYLAŞ

05.02.2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar ile uygulamanın usul ve esasları detaylandırılmıştır. Söz konusu düzenleme ile restoranlar başta olmak üzere yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin biraz da olsa salgının olumsuz etkilerinden kurtarılması amaçlanmaktadır. Dünya Gazetesi'nden Resul Kurt'un yazısında desteğinin tüm aşamaları şöyle sıralandı. 

Destek programı şu esaslara göre uygulanacaktır:

►Program Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

►COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri programdan yararlanabilecektir.

►Ciro işletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutarı ifade edecek şekilde ele alınacaktır.

►Ciro kaybı ise 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını ifade edecektir.

►Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirası’ndan az ve 40.000 Türk Lirası’ndan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü kadar olacaktır. Başka bir ifade ile her işletmenin alacağı destekleme değişecektir.

►Ciro kaybı programı kapsamında kapsama giren işletmelere ödenecek destekler karşılıksız olacaktır.

►Ciro Kaybı Desteği ile birlikte 22/12/2020 tarihli ve 3323 Cumhurbaşkanı Kararı gereğince kira hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, hak ettikleri 3.000 Türk Lirası kira desteği tutarı, verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir.

►Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren bir taahhütname vermesi işletmelerden istenilecektir.

Destek programından yararlanma koşulları

►Destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 Genel Faaliyet Sınıflandırması Koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecektir.

►Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirası’ndan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.

►İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Verilecek ciro kaybı desteği ile esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilen kira hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN