Sektöre Çeki Düzen

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu 1 Ocak 2023'den itibaren mesleki yeterlik kurumundan belgesi olmayan, bu alanda aldığı eğitimi diploma ve ustalık belgesi bulunmayanları güzellik uzmanlı, kuaför olarak çalıştırılmayacağını açıkladı. Tebliğe göre, ayakkabı, mobilya imalatçısı, sayacı alanlarında çalışanlarda da bu şartlar aranacak.

PAYLAŞ
Esnaf Haber TV - iba

Meslekî Yeterlilik Kurumu meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ yayımlandı. Buna göre aralarında; güzellik uzmanı, kuaför, mobilya imalatçısı,  sayacı, ayakkabı  ve mobilya döşemecileri bundan böyle  imalatçısı, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına alınarak sektörde çalışmaları için Mesleki Yeterlik Kurumu Belgesi alma zorunluluğundalar.
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu 31 Aralık 2021 günü  Resmi Gazete’de tebliğ yayımladı. Tebliğe göre güzellik uzmanı ve kuaför olarak çalışabilmek için  Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi şartı aranacak. 2023  yılının 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan tebliğ kapsamında    5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu şart aranmayacak.

Mobilya, Ayakkabı, Saraciyşe Sektörü de bu kapsamda
Tebliğ ile  tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına, a,ğaç işleri kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe çalışan ahşap mobilya imalatçısı, tekstil hazır giyim deri sektöründe boyama operatörü, ayakkabı imalatçısı, ayakkabı kesimcisi saraciye imalatçısı sayacı ile gıda sektöründe ise zeytinyağı üretim operatörü bu kapsama alındı.
Tebliğde dikkat çeken diğer bir meslek ise Ulaştırma lojistik ve haberleşme alanında raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı elektronik mekanik sinyalizasyon bakım ve onarımcısı da bu kapsama alınması oldu.

                                              Resmî Gazete 31 Aralık 2021 CUMA Sayı : 31706

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:tebliği

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2021/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN