Yeşilçam'a Yeni Umut

Yerli film gösteriminde, destek alan, sinema salonunda destek sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi, her biri en az bir hafta süreyle ve toplam gösterim süresi en az on iki hafta olacak şekilde göstermekle yükümlü olacak.

PAYLAŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığının Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, “ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım destek türlerinde destek alan, destek tutarına karşılık 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan teminatları, taşınmaz ipoteği ve benzeri diğer teminat türlerini veya muteber en az bir gerçek veya tüzel kişiyi müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir” maddesine yerli film gösterimleri eklendi.

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesi için teminat olarak kabul edilen 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine uygun ve destek tutarı kadar teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi gerekli olacak.

Yapılacak desteklerdeki değişiklikler

Yerli film gösterim desteğinde sinema salonunda bir yıl boyunca gösterilecek film sayısı 12’den 6’ya, saat 16.00’dan sonra gösterilecek seans sayısı 2’den 3’e çıkarıldı. Filmlerin gösterimin yapıldığı sinema koltuk kapasitesi 60’dan 50’e indirildi. Yıllık destek tutarının yüzde 50’si sözleşmenin imzalanmasından sonra verilecek.

Dünya Gazetesi'nin Resmi Gazete'den derrlediği habere göre  yerli film gösteriminde, destek alan, sinema salonunda destek sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi, her biri en az bir hafta süreyle ve toplam gösterim süresi en az on iki hafta olacak şekilde göstermekle yükümlü olacak.

Filmler, en az ikisi saat 16.00’dan sonra olmak üzere, günde en az üç seans gösterilecek. Filmlerin gösteriminin en az 50 koltuk kapasiteli sinema salonlarında ticari amaçla yapılıyor olması gerekecek.

Yıllık destek tutarı; sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın yüzde 30’unu aşamayacak. Destek tutarının yüzde 50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından, kalan yüzde 50’si filmlerin gösteriminin tamamlanmasından sonra fatura, gösterimlere ilişkin bordro ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenecek.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN