Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Para Sınırı Arttırıldı

7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 lira ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7 bin 550 Türk Lirası ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

PAYLAŞ

Ticaret Bakanlığının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddelerinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğdeki parasal sınırlar yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artırıldı. Buna göre, 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değer;

7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 lira ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7 bin 550 Türk Lirası ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak. Daha önce bu değerler, sırasıyla, 6 bin 920, 6 bin 920-10 bin 390, 10 bin 390, 6 bin 920-10 bin 390 lira olarak uygulanıyordu.

İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkililer. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili konumunda.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabiliyor. Bu durumda başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabiliyor. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettiriliyor.

Tebliğ, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tüketicinin korunması hakkında idari para cezaları yüzde 9,11 artırıldı

Ticaret Bakanlığının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci maddesine göre 2021 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğdeki idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artırıldı.

Buna göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları şöyle olacak:

Temel ilkeler, satıştan kaçınma, sipariş edilmeyen mal ve hizmetler, cayma hakkı, temerrüt, erken ödeme, sözleşme öncesi bildirme yükümlüğü, sözleşmede değişiklik yapılması, bağlı krediler, mesafeli sözleşmeler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, fiyat etiketi ve tanıtma ve kullanma kılavuzuyla ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için uygulanacak idari para cezası 415 liradan 452 liraya yükseltildi.

Haksız şartların tüketici sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız şartın sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde, aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için uygulanacak idari para cezası da 415 liradan 452 liraya çıkarıldı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN